Persondatapolitik, Cookies og ansvar

Hjem/Persondatapolitik, Cookies og ansvar
Persondatapolitik, Cookies og ansvar2020-04-01T08:32:47+00:00

Who we are

Our website address is: https://landskabsraadgiver.dk

 
 
Ansvarsfraskrivelse
 
 

Landskabsrådgivers hjemmeside indeholder alene informationer, som gøres tilgængeligt for at oplyse om Landskabsrådgivers aktiviteter og virksomhed. Landskabsrådgivers tilstræber, at indholdet på vores hjemmeside er så præcist og ajourført som muligt, men Landskabsrådgivers kan ikke garantere, at indholdet er fuldstændigt komplet og korrekt angivet. Landskabsrådgiver kan ikke garantere, at hjemmesiden er fri for skadelige programmer eller filer. Landskabsrådgiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder utilsigtet tab eller driftstab, som følge af adgangen til eller brugen af Landskabsrådgivers hjemmeside eller til andre hjemmesider som der linkes til.

 
 
 
 
Persondatapolitik
 
 

Beskyttelse af dine personlige oplysninger har høj prioritet hos Landskabsrådgiver og vi ønsker at være åbne omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet følgende retningslinjer for, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og beskyttet samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Det retlige grundlag for Landskabsrådgivers behandling af dine personoplysninger følger af EU’s persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, der begge træder i kraft den 25. maj 2018. Nærværende politik er tilsvarende gældende fra denne dato, men Landskabsrådgiver forbeholder sig ret til at ændre denne politik med henblik på at afspejle gældende praksis inden for datapolitik.

Når du benytter vores hjemmeside opsamles der også oplysninger om din adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af cookies.

 

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er al slags information som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Disse oplysninger kan eksempelvis være navn, e-mail, stilling eller adresse.

Hvornår registrerer og bruger Landskabsrådgiver dine personoplysninger?
Landskabsrådgiver registrerer og bruger dine personoplysninger, når du fremsender en e-mail til Landskabsrådgiver eller til en person ansat hos Landskabsrådgiver.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger Landskabsrådgiver om dig?
Vi anvender din e-mailadresse og andre personoplysninger, som du selv angiver i din henvendelse til Landskabsrådgiver.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende den information, du selv har efterspurgt eller behandle den relevante information i henhold til din anmodning.

Er du en af Landskabsrådgivers kunder, samarbejdspartnere mv.?
Som Landskabsrådgivers kunde, samarbejdspartner el.lign. har vi registreret personoplysninger om dig og den virksomhed du repræsenterer. Vi kan registre dit navn, stilling, arbejdsgiver, kontaktoplysninger mv., men der er alene tale om oplysninger, som stammer fra dig selv. Oplysningerne registreres som led i opfyldelsen af vores kontrakt samt som led i optimeringen og udviklingen af Landskabsrådgivers services til vores kunder.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af vores data. Disse behandler kun oplysningerne på Landskabsrådgivers vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed og opbevaring af dine personoplysninger
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Landskabsrådgiver opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse.

Jobansøgninger til Landskabsrådgiver
Når du fremsender en jobansøgning til Landskabsrådgiver sker dette gennem en tredjepart. Landskabsrådgiver har indgået en databehandleraftale med denne tredjepart, og det er således sikret, at din ansøgning og dine personoplysninger bliver håndteret fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Links til andre hjemmesider
På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Landskabsrådgiver er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres behandling og indsamling af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver rettet. Du kan også anmode om, at Landskabsrådgiver sletter dine oplysninger, hvis formålet med indhentningen ikke længere er gældende.

Henvendelse herom kan ske til: landskabsraadgiver@gmail.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.