Kvalitetssikring – af drift og anlægsopgaver

Kvalitetssikring handler i høj grad om, hvilken aftale der er indgået mellem bygherre og udførende. Ofte er der knyttet en beskrivelse til en kontrakt, som refererer til NOVA 15 og Pleje af grønne områder.

Sammenkoblingen af beskrivelsen og normer og vejledninger udgør til sammen den indgåede aftale.

Landskabsrådgiver varetager beskrivelser til drift og anlægsopgaver, hvor vi i et tæt samarbejde med bygherre, finder den bedste kvalitet, i forhold til afsat økonomi, ønsker og standart.

Det bliver nogen gange til en særskilt kvalitetsbeskrivelse som grundlag for den givende kontrakt. Det er helt afgørende at dialogen mellem bygherre og landskabsrådgiver er konstruktivt og åbent, i forhold til de ønsker og erfaringer som skal indarbejdes i kvalitets materialet.

I kan trygt samarbejde med Landskabsrådgiver som har en livslang erfaring inden for:

  • Udførsel af drift og anlægsopgaver.

  • Dybdegående teoretisk viden.

  • Tilbudsgivning og kalkulation – med en forståelse af hvor faldgruber typisk er og hvordan men skal beskrive sig ud af dem.

  • Kontraktforhandlinger med bygherre og entreprenører.

  • Konflikthåndtering ved uoverensstemmelser.

  • Samarbejds  fremmende adfærd.