Drift optimering og Biodiversitet

Der findes enorme ressourcer i at optimere udearealerne.

Hvorfor vedligeholde beplantninger som er nedslidte eller fejl plantet?

Hvilken mening giver det at holde “Bar jord” ren for ukrudt?

Det giver ingen mening!!

Når nu det kan undgåes fuldstændig, ved at etablere langtidsholdbare løsninger.

Det er i hvert fald det, som de boligforeninger jeg arbejder sammen med erfarer. Kvaliteten bliver væsentlig bedre på udearealerne og mine kunder har sparet mellem 50 – 84% på den årlige drift udgift.

Ved at udføre en grundig gennemgang af udearealerne, udtage jordprøver, lave gødningplan og arbejde ud fra det princip at beplantningen skal vælges ud fra en horisont på minimum 20år. Det kræver mod og tro på, at man er nød til at ryste posen og komme væk fra vanetænkning.

Lad biodiversiteten blomstre ved at fokusere lokalklimaet og naturligt forkomne planter i området, udfører Landskabsrådgiver med en grundig researche af eksisterende forhold og 25års erfaring et langtidsholdbart projekt, som I kan sætte igang med det samme.

Beplantninger kan sammensættes med en stor variation af stauder, buske og træer, som er gode for de danske insekter og dyr. Samtidig vil jeg foretrække at se på de store sammenhængende græsarealer og inddrage dele af dem til fri natur “Bring naturen tilbage til borgeren” med en grundig analyse af jord, klimaforhold og med en registrering af vild beplantning i nærområdet, kan der udføres holdbare løsninger som kommer igen år efter år og det bliver kun flottere som tiden går.

Min tilgang baseres på en livslang praktisk og teoretisk erfaring som gartner og projektleder og I kan være sikre på en optimal løsning.

Boligforeninger

Man kan anskue driftoptimeringer ud fra det perspektiv at, ca. 50% af den tid som lige nu bruges på udearealerne, skal flyttes over på at vedligeholde bygningerne. Det er helt oplagt at bruge tiden på bygningerne, da den samlede bygningsmasse i en boligforening er mange gange større end værdien af udearealerne.

Hermed er der tale om en omskoling og et ændret fokus for den enkelte medarbejder. Fremover skal der tænkes på pleje frem for den traditionelle vedligeholdelse.

Der er masser af opgaver forbundet med vedligeholdelsen af bygningerne, som nu kan varetages af medarbejderen.

  • Sociale opmærksomhed, så som at spotte demens hos ældre, beboer med misbrug og lignende.

  • Skadedyrs bekæmpelse.

  • Kloakrensning af sandfangsbrønde, lysningsafløb.

  • Simpel tv-inspektion af kloaker.

  • Udskiftning af træbeklædning på skure etc.

  • Opretning af belægninger efter vinterbekæmpelsen og generelle sætninger.

  • Beskæring af buske og træer hvert 3-5 år.

  • osv….